Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi
Thôn Phước Nhơn, Xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi
0825888888
info@243farm.vn
Thứ 2 - thứ 7
7h30 - 17h30

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND thị xã Đức Phổ khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty Nông Lâm Nghiệp 24/3

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND thị xã Đức Phổ khẩn trương xem xét, giải quyết các nội dung của Công ty CP Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi, nhằm đảm bảo lợi ích giữa các bên và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương…


Ngày 16.4.2020, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã Công văn số 395/VP-NNNT, gửi UBND thị xã Đức Phổ đề nghị địa phương khẩn trương xem xét, giải quyết các nội dung của Công ty CP Nông Lâm Nghiệp 24/3 Quảng Ngãi, nhằm đảm bảo lợi ích giữa các bên và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND thị xã Đức Phổ đồng thời tập trung thực hiện hoàn thành các nội dung theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn 5410/UBND ngày 30.9.2019 và 109/UBND – NNNT ngày 9.1.2020 và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Theo Công văn 395, trước đó Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi có nhận được Văn bản số 66/CV-24/3AFC ngày 7.4.2020 của Công ty Nông lâm nghiệp 24/3 đề nghị giải quyết một số nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo theo Thông báo Kết luận số 348/TB-KL ngày 22.11.2019 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ).

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ theo Thông báo Kết luận số 348, Công ty 24/3 đã đồng ý để người dân tổ chức trồng cây ngắn ngày cho kịp thời vụ, sau đó mới hoàn thiện các thủ tục ký biên bản thỏa thuận.

Tuy nhiên, đến nay, các hộ dân Nông trường 24/3 không chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ tại Thông báo Kết luận số 348. Tức, những hộ dân này đã trồng cây ngắn ngày mà không chịu ký biên bản cam kết với Công ty. Một số hộ dân còn lưu gốc mía để tái vụ (gần 10 ha). Bên cạnh đó, các hộ dân còn xây dựng Nhà văn hóa trên đất của Công ty. Ngoài ra, một số hộ còn trồng cây keo (15ha).

Công ty Nông lâm nghiệp 24/3 đã gửi công văn và thông báo yêu cầu các cấp chính quyền hỗ trợ Công ty giải quyết các vấn đề vướng mắc mà công ty nêu trên mà đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Nguy hiểm hơn, gần đây nổi lên tình trạng các đối tượng xấu lén lút phá hoại tài sản Công ty bằng cách chặt phá đường ống dẫn nước mà Công ty vừa đầu tư để tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại và khó khăn lớn cho Công ty.

Để rộng đường thông tin, chúng tôi xin trích chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) tại Thông báo số Kết luận 348/TB-KL ngày 22.11.2019:

Chiều ngày 20.11.2019, UBND huyện đã tổ chức buổi họp để nghe, xem xét một số nội dung hộ dân Phổ Nhơn, Phổ Phong kiến nghị liên quan đến diện tích đất đang có khiếu nại, tranh chấp giữa hộ dân với Công ty 24/3 do đồng chí Trần Phước Hiền, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở NN-PT-NT tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng huyện, Thanh tra, Tư pháp, TN-MT, NN-PT-NT, công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Giám đốc Công ty CP Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ VN xã Phổ Nhơn, Phổ Phong; các ông bà Phạm Ngọc Liên, Phạm Hoàng Hải, Lê Hoàng Long, Trịnh Thị Cảnh, Phan Thị Nguyệt (địa chỉ: xóm Nông trường 24/3, xã Phổ Nhơn, huyện Đức phổ) đại  diện cho 53 hộ dân có đơn khiếu nại

Sau khi nghe các hộ dân, cơ quan, đơn vị báo cáo, các ý kiến tham gia, đề xuất, thống nhất của tất cả thành viên dự họp, đồng chí Trần Phước Hiền, Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung như sau:

  1. Huyện đã tổ chức hòa giải thành công giữa hộ dân (xã Phổ Nhơn, Phổ Phong) với Công ty CP Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi (Công ty 24/3) trong việc trồng cây ngắn ngày, cụ thể: Công ty thống nhất các hộ dân trồng cây ngắn ngày với các loại cây như: lúa nước, bắp, đậu, dưa, mì (trừ cây mía)
  2. Để thuận lợi cho người dân trong việc tổ chức sản xuất cây ngắn ngày, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo:
    – Trước mắt, để kịp thời tạo điều kiện cho người dân sản xuất theo lịch thời vụ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Công ty thống nhất cho các hộ dân được triển khai trồng cây ngắn ngày, sau đó hoàn thiện biên bản ký kết việc tổ chức trồng cây với Công ty.
    – Giao phòng tài nguyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất mẫu biên bản để các hộ dân tổ chức ký kết việc tổ chức trồng cây ngắn ngày với Công ty 24/3 (trong đó ghi rõ tên hộ, diện tích, vị trí đất, loại cây trồng…)
    – Các hộ dân thực hiện ký kết (theo mẫu thống nhất) biên bản từng hộ dân với Công ty, dưới sự chủ trì của lãnh đạo UBND xã, sự tham gia của UBMTTQVN xã, các hội đoàn thể, công an xã.

Công ty CP Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top