Cây gai xanh: Trồng 1 lần lưu gốc 10 năm, lãi 60 triệu đồng/ha/năm

Cây gai xanh còn gọi là cây lá gai đã được trồng khá lâu đời tại Quảng Ngãi, nhưng chủ yếu là được người dân thu hái để làm bánh (bánh ít lá gai). Song, đây là cây nguyên liệu hàng đầu để làm sợi dệt cho ngành may mặc. Qua đánh giá, cây gai …

Cây gai xanh: Trồng 1 lần lưu gốc 10 năm, lãi 60 triệu đồng/ha/năm Read More »