Quảng Ngãi thành công với mô hình xuất khẩu chuối già Nam Mỹ

Mô hình trồng chuối già Nam Mỹ xuất khẩu sang thị trường nước ngoài đang phát huy hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho vùng đất Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Mô hình trồng chuối Nam Mỹ xuất khẩu sang thị trường nước ngoài đang phát huy hiệu quả, mở …

Quảng Ngãi thành công với mô hình xuất khẩu chuối già Nam Mỹ Read More »