UBND xã Phổ Nhơn xác nhận Công ty Nông Lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi trồng chuối già Nam Mỹ tại thôn Phước Nhơn

Vào ngày 1.9.2021, UBND xã Phổ Nhơn đã xác nhận Công ty CP Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi đang trồng chuối già Nam Mỹ với diện tích hơn 40ha tại thôn Phước Nhơn, xã Phổ Nhơn (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Trước đó, Công ty CP Nông Lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi …

UBND xã Phổ Nhơn xác nhận Công ty Nông Lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi trồng chuối già Nam Mỹ tại thôn Phước Nhơn Read More »