Cần hiểu đúng bản chất vụ tranh chấp đất tại Công ty Nông Lâm nghiệp 24/3

Dưới đây là phóng sự truyền hình về vụ việc một số người tranh chấp, gây khó khăn, cản trở các hoạt động bình thường, hợp pháp của Công ty CP Nông Lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi. Phóng sự truyền hình này phát trong chương trình An ninh Quảng Ngãi (Đài Phát thanh – Truyền …

Cần hiểu đúng bản chất vụ tranh chấp đất tại Công ty Nông Lâm nghiệp 24/3 Read More »