Mở đường cho nông sản xuất khẩu

Sau cú huých của huyện Sơn Hà đưa các mặt hàng nông sản lên kệ siêu thị thì vừa qua, sản phẩm chuối già giống Nam Mỹ của Công ty CP Nông Lâm Nghiệp 24/3 Quảng Ngãi cũng xuất lô hàng đầu tiên sang thị trường nước ngoài. Qua đó, mở đường cho việc đưa …

Mở đường cho nông sản xuất khẩu Read More »