Danh sách các cơ quan, đơn vị nhận khẩu trang HN95 do Nông Lâm Nghiệp 24/3 Quảng Ngãi hỗ trợ

Mới đây, Ban Cứu trợ Quảng Ngãi đã công bố danh sách các cơ quan, đơn vị nhận hỗ trợ 10.000 chiếc khẩu trang HN95 từ nguồn hỗ trợ của Công ty CP Nông Lâm Nghiệp 24/3 Quảng Ngãi (kèm theo Quyết định số 63/QĐ-BCT ngày 19.8). Cụ thể, đó là các cơ quan, đơn …

Danh sách các cơ quan, đơn vị nhận khẩu trang HN95 do Nông Lâm Nghiệp 24/3 Quảng Ngãi hỗ trợ Read More »