Sức sống mới trên Nông trường 24/3

Được thành lập sau ngày thống nhất đất nước, trải qua nhiều thăng trầm, Nông trường 24/3 – tên gọi mới là Công ty CP Nông Lâm Nghiệp 24/3 Quảng Ngãi đã hiện thực hóa giấc mơ biến vùng đất cằn cỗi thành một vùng chuyên canh cây hàng hóa có giá trị kinh tế …

Sức sống mới trên Nông trường 24/3 Read More »